5. 6. 2023

Jak se vyhnout pokutám za švarcsystém

Víte, že za tzv. švarcsystém padají i milionové pokuty? Přitom najímání OSVČ neboli freelancerů na spolupráci na různých projektech je velice oblíbené. Jak tedy nepřekročit zákon a vyhnout se zbytečně vysokým personálním nákladům?

Nemusíte se bát. Skutečně lze zcela legálně na práci najímat externisty, tedy freelancery a OSVČ. Nesmíte však takto najatému spolupracovníkovi či specialistovi dát podmínky, které běžně náleží pouze zaměstnancům. A ani po něm žádat plnění některých závazků typických pro zaměstnanecký proces. Jaké znaky vykazuje švarcsystém?

Za tohle si na vás úřady mohou došlápnout

  • Velice problematickou je skutečnost, když si freelancera zavážete natolik, že mu dokonce smluvně zakážete práci pro jiného zaměstnavatele (jinou firmu), byť ve stejném oboru. Podezřelým je, pokud si fakturuje pouze u vás, a ne rovněž u dalších firem.
  • Znaky švarcsystému vykazuje vystupování freelancera jménem firmy.
  • Externí spolupracovník by neměl k práci využívat vašich prostor a ani příslušnou techniku, jestliže to není podchyceno vhodnou smlouvou o pronájmu, ideálně za úplatu.
  • Dalšími znaky švarcsystému jsou též mzdové ohodnocení srovnatelné s kmenovými zaměstnanci, nařízená pracovní doba, pravidelné odměny ve stejné výšce či začlenění do struktury firmy podřízený vs. nadřízený.

Jak se vám může švarcsystém vymstít?

Jako zaměstnavatelé můžeme do nezákonných vod zaměstnávání vklouznout záměrně, kdy chceme či potřebujeme ušetřit na personálních nákladech formou snížení odvodů, ale též omylem. Často se nám skutečně nevyplatí na některé práce najímat zaměstnance. Či se specialista, kterého jsme našli, nechce nechat uvázat pracovním úvazkem zcela záměrně. Nesprávně nastavený vztah s externími spolupracovníky se však může zcela zásadně prodražit. Nejnižší pokuty začínají na 50 000 Kč a mohou být vyměřeny až do výše 5 milionů pro fyzickou a 10 milionů pro právnickou osobu. Ten, kdo závislovou činnost vykonává, může být pokutován do výše 100 000 Kč.

Pokutám se vyhnete správným nastavením vzájemného vztahu

Vztah s OSVČ i freelancerem by měl být vždy podchycen písemnou pracovní smlouvou. Ta nesmí nést výše zmíněný prvky, které by naznačovaly, že jde vlastně o pracovněprávní vztah identický s klasickým zaměstnaneckým poměrem. Při jakékoliv kontrole ze strany úřadů je nutné tento smluvní vztah na místě doložit. Smlouvy by proto měly mít obě strany po ruce k okamžitému prokázaní jiného než zaměstnaneckého právního vztahu. Fakturace by měly být vždy podle provedené a odvedené práce bez známek podřízeného vztahu k objednateli prací.

Kde se vzal švarcsystém?

Švarcsystém je považován za nelegální formu zaměstnávání, u kterého se ke snižování nákladů za odvody využívá fingovaný mimopracovní vztah. Název této činnosti vznikl v devadesátých letech minulého století a je pojmenována podle Miroslava Švarce, který proslul obcházením povinností odvádět státu odvody za zaměstnance. Využívání tohoto systému je neúnosné jak pro stát, tak nevýhodné pro zaměstnance, který je nucen do nelegálního pracovního poměru s povinnostmi, ale bez výhod zaměstnance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další články

26. 3. 2024

Profesionální image i na dálku: Virtuální sídla v době práce na dálku

15. 3. 2024

Virtuální sídlo: klíč k globální expanzi

27. 2. 2024

Vše kolem zdražuje, naše ceny zůstávají stejné jako v předchozích letech

14. 2. 2024

Jaké 4 skupiny firem a podnikatelů nejčastěji využívají našich služeb?

Kde nás najdete?

Kontakt

    Kontaktní formulář

    S potvrzením se vám ozveme do 24 hodin.

    Zavřít