10. 4. 2023

Otcovská dovolená: Muži pečují o novorozence a zákon jim to umožňuje

Mateřská dovolená již není pouze pro ženy. Je tady otcovská dovolená! Možnost ji čerpat mají rovněž muži – ať již biologičtí otcové, tak i náhradní otcové. Co byste měli vědět o otcovské dovolené?

S dítětem si tátové vytváří vztah od samého počátku, tedy od prvních minut, hodin či dnů po narození. I proto se dnes doporučuje přítomnost otce u porodu, otcovský bonding (tedy kontakt novorozence kůže na kůži), ale též vytvoření vztahu mezi otcem a novorozencem pobytem otce s dítětem po porodu. Proč by nás to jako zaměstnavatele mělo zajímat? Není to jen proto, že nám dnes přímo zákon přikazuje, vyhovět přání tatínků a nabídnout jim otcovskou dovolenou. Spokojený otec rodiny je obvykle lepším a loajálním zaměstnance. A přesně o takové každý zaměstnavatel stojí.

Jak přesně je otcovská dovolená definována?

Jde o otcovskou poporodní péči, nazývanou otcovská dovolená. O žádnou dovolenou tedy nejde, protože se je kolem miminka nutné skutečně otáčet. Tatínkům má umožnit zůstat doma, pečovat o partnerku po porodu i o novorozence, s tím rovněž navázat hlubší vztah. Během otcovské dovolené je současně po dobu 28 týdnů na mateřské dovolené ‚dovolené i matka dítěte a oba rodiče mají právo na příslušnou dávku od státu. Rodina tak nepřichází o veškeré příjmy, ani když je současně doma s dítětem otec.

Pro čerpání otcovské dovolené existují jasná pravidla

Aby mohl muž čerpat zákonnou otcovskou dovolenou, je nutné, aby byl zapsán v rodném listu dítěte. Jestliže jde o dítě převzaté do péče, nesmí být starší 7 let. Nástup na otcovskou dovolenou musí být do 6 týdnů od narození dítěte, nebo od jeho převzetí do péče.

Otcovská dovolená není stejně dlouhá jako mateřská. Od roku 2022 je její délka prodloužena na 14 dnů, dříve byla pouze týdenní. Když je dítě v den porodu hospitalizováno, prodlužuje se o dobu hospitalizace i otcovská dovolená.

Právo na otcovskou dovolenou má muž pouze tehdy, pokud je účastníkem nemocenského pojištění minimálně tři měsíce před podáním žádosti, a to navíc bez přerušení. Nástup zaměstnance na otcovskou dovolenou se hlásí a příslušné OSSZ. Finanční příspěvek za otcovskou dovolenou se vyplácí do jednoho měsíce od zahájení řízení.

A jaká je výše otcovské dovolené?

Částka se vypočítává z redukovaného denního vyměřovacího základu a z průměrného hrubého příjmu v předchozích 12 měsících. Celková výše příspěvku tvoří 70 % tohoto redukovaného základu.

Další články

28. 5. 2024

Krok za krokem, jak rychle je vyřízené nové sídlo pro mé podnikání

19. 5. 2024

Jak Vám může sídlo v Praze pomoci k novým zakázkám pro Vaši firmu?

28. 4. 2024

Jak virtuální sídlo v Brně může pomoci malým a středním podnikům rozšířit se na Moravu

14. 4. 2024

5 důvodů, proč virtuální sídlo v Praze může zvýšit Vaši firemní prestiž

Kde nás najdete?

Kontakt

    Kontaktní formulář

    S potvrzením se vám ozveme do 24 hodin.

    Zavřít